Categories

Herding and Working

Stunning Miniature Australian Shepherd Female #1

Stunning Miniature Australian Shepherd Female #1

Stunning Miniature Australian Shepherd Female #4

Stunning Miniature Australian Shepherd Female #4

Rare colored eyes
Stunning Miniature Australian Shepherd Female #5

Stunning Miniature Australian Shepherd Female #5

Stunning Miniature Australian Shepherd Female #7

Stunning Miniature Australian Shepherd Female #7

Beautiful Australian Shepherd Male Tri

Beautiful Australian Shepherd Male Tri

APRI Siberian husky

APRI Siberian husky

APRI Siberian husky

APRI Siberian husky

APRI Siberian husky

APRI Siberian husky

APRI Siberian husky

APRI Siberian husky

APRI Siberian husky

APRI Siberian husky